PowerCard - מועדון לקוחות, הנחות לבתי עסק - PowerCard
powercard עמוד הבית

כרטיסאשראיPowerCard

הטבות בלעדיות

לחברי מועדון

CashBack

ברשתות הגדולות

צרפו אותי למועדון!

מבצעי המועדון

CASHBACK

עם מועדון לקוחות PowerCard נהנים גם מהחזר כספי בכל קנייה וגם מהטבות ברשתות השונות.

ההחזר יתקבל במסגרת המחאת המועדון הדיגיטלית

שירותים בכרטיס

הלוואה לכל מטרה

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום

העברת הוראות קבע

רכזו את כל הוראות הקבע שלכם לכרטיס אחד בקלות ובמהירות

תשלום עם Google Pay או Apple Pay

עברו לשלם עם הנייד בטאצ' ומבלי להקליד את הקוד הסודי

מעבר לחיוב חודשי קבוע

מהיום אתם קובעים את גובה ההוצאה החודשית בכרטיס אשראי

הלוואה לכל מטרה

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום

העברת הוראות קבע

רכזו את כל הוראות הקבע שלכם לכרטיס אחד בקלות ובמהירות

תשלום עם Google Pay או Apple Pay

עברו לשלם עם הנייד בטאצ' ומבלי להקליד את הקוד הסודי

מעבר לחיוב חודשי קבוע

מהיום אתם קובעים את גובה ההוצאה החודשית בכרטיס אשראי

הלוואה לכל מטרה

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה: כאל מימון בע"מ / דיינרס מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום

העברת הוראות קבע

רכזו את כל הוראות הקבע שלכם לכרטיס אחד בקלות ובמהירות